Konditionsträning

Aerob Och Anaerob Träning

Våra kroppar har två olika energisystem: det aeroba och det anaeroba. Enkelt förklarat är den stora skillnaden att det aeroba systemet kräver syre, medan det anaeroba inte gör det. Aerob och anaerob träning fyller olika syften. Aerob träning är uthållighetsträning som ökar hjärtfrekvensen och andningen under relativt lång tid. Med andra ord är det...

Vad Är Konditionsträning?

Konditionsträning Konditionsträning innebär de träningsformer där du ökar kroppens förmåga att ta upp syre. Du kan träna kondition på många olika sätt, till exempel cykling, promenader, löpning eller simning. Får vi inte in tillräckligt mycket rörelse i vårt liv märks det snabbt i vardagen. Brist på konditionsträning kan visa sig genom att du till...